Kính Hộp

Kính Hộp

Gọi: 0888 999 469

Kính hộp là một loại kính đặc biệt được cấu tạo từ hai hay nhiều lớp kính. Giữa các lớp kính được ngăn cách bởi thanh đệm nhôm, bên trong thanh đệm nhôm có chứa hạt hút ẩm. Loại kính này ngày càng được ưu tiên sử dụng trong nhiều công trình xây dựng hiện […]

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất

0977612961
0977612961
0977612961
0977612961
0977612961
0977612961
0977612961
0977612961
0977612961
0977612961
0977612961
0977612961