Cửa xếp trượt nhiều cánh

Cửa xếp trượt nhiều cánh

Gọi: 0888 999 469

Cửa xếp trượt nhiều cánh là loại cửa mở ứng dụng trục quay kết hợp với hệ ray và bánh xe. Khi mở cửa, cánh cửa sẽ trượt trên hệ ray treo, ray dẫn hướng âm sàn thu toàn bộ về một hoặc hai phía. Cửa có thể gấp gọn lại để tạo một lối đi rộng, thoáng.

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất

0977612961
0977612961
0977612961
0977612961
0977612961
0977612961
0977612961
0977612961
0977612961
0977612961
0977612961
0977612961