Cabin tắm cửa lùa 10x30

Cabin tắm cửa lùa 10×30

Gọi: 0888 999 469

Hệ thống cabin tắm cửa lùa 10×30 tận dụng một hoặc hai mặt tường phòng tắm, kết hợp với bộ phụ kiện Inox 304. Cánh cửa trượt lùa trên thanh Inox 304 1×3(cm), tận dụng tối đa không gian phòng tắm.

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất

0977612961
0977612961
0977612961
0977612961
0977612961
0977612961
0977612961
0977612961
0977612961
0977612961
0977612961
0977612961